Inleiding

De omgevingsvisie vertelt de hoofdzaken van het beleid en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de lange termijn. Tegelijkertijd biedt de omgevingsvisie het kader voor het koesteren en versterken van de kernkwaliteiten.

Sturingsfilosofie en rolverdeling

De sturingsfilosofie gaat over de rolverdeling tussen de gemeente en de samenleving. Deze is de afgelopen jaren veranderd.

Programma’s

De omgevingsvisie is een integraal beleidsdocument gericht op de lange termijn. Voor de uitvoering op korte en middellange termijn worden programma’s opgesteld.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt straks de huidige bestemmingsplannen en lokale verordening(en) over de fysieke leefomgeving en bevat samen met de waterschapsverordening van het waterschap alle regels voor de fysieke leefomgeving op lokaal niveau.

De omgevingsvisie is klaar, maar niet af

De ambities uit de omgevingsvisie (beleidsontwikkeling) werken door (beleidsdoorwerking) in de programma’s, het omgevingsplan en vervolgens naar vergunningverlening/uitvoering.

Heeft u een initiatief?

Wij nodigen iedereen uit om samen met ons aan de leefomgeving van Nuenen te werken. Met deze Omgevingsvisie scheppen we de kaders voor initiatieven. Niet alleen de gemeente werkt hieraan, we zien ook graag initiatieven uit de samenleving komen.

Overgangsfase

De omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen. Het geeft richting, schetst de ambitie en legt ook de dilemma’s bloot. De omgevingsvisie geeft niet op alle vragen een antwoord.