Heeft u een initiatief?

Wij nodigen iedereen uit om samen met ons aan de leefomgeving van Nuenen te werken. Met deze Omgevingsvisie scheppen we de kaders voor initiatieven. Niet alleen de gemeente werkt hieraan, we zien ook graag initiatieven uit de samenleving komen. Ook als deze initiatieven mogelijk nog niet precies binnen de regels van het omgevingsplan passen. Om in dat geval na te gaan of de gemeente het initiatief toch wil faciliteren wordt op de volgende punten gelet:

  1. Het initiatief draagt bij aan de Nuenense ambities/ keuzes en opgaven, zie hiervoor de tabbladen opgaven en visie.

  2. Het initiatief doet geen afbreuk aan de kernkwaliteiten en levert waar mogelijk een bijdrage aan het versterken van de kernkwaliteiten, zie hiervoor de tabbladen kernkwaliteiten en visie.

  3. Het initiatief levert een positieve bijdrage aan de gezondheid. Het initiatief moet ten minste voldoen aan de wettelijke normen en regels. Hierbij is de initiatiefnemer verantwoordelijk om te onderbouwen dat het initiatief hieraan voldoet.

  4. Als het initiatief niet past binnen de regels van het omgevingsplan dan overleggen de initiatiefnemers in een zo vroeg mogelijk stadium met de omgeving over hun plannen. De invulling is maatwerk, maar er gelden een aantal richtlijnen:

  1. Er is een ontmoeting tussen omwonenden of andere eigenaren van percelen in de omgeving, waarbij deze personen vooraf worden uitgenodigd.

  2. Deze personen krijgen alle relevante informatie over het initiatief en de gelegenheid hierop te reageren.

  3. De initiatiefnemer maakt inzichtelijk welke suggesties en opmerking door deze personen zijn gemaakt en hoe deze in de verdere planuitwerking zijn of worden betrokken. Deze personen krijgen hiervan een terugkoppeling.

De gemeente staat voor het algemeen belang en kan daardoor niet altijd voor het individueel belang kiezen, dit betekent dat niet elk initiatief altijd mogelijk is. De gemeente zet zich ervoor in om uiteindelijk besluiten te nemen waar de hele samenleving baat bij heeft. Als een inwoner, organisatie en/of ondernemer een initiatief wil starten en aan alle vier de punten invulling heeft gegeven, dan neemt de gemeente een positieve grondhouding aan ten opzichte van het (faciliteren van het) initiatief.