Inleiding

De opgaven zijn vastgesteld in de omgevingsagenda. De omgevingsagenda schetst het kader waarbinnen de omgevingsvisie gemaakt is. Het beschrijft het vertrekpunt, de trends en ontwikkelingen en de wensen van inwoners. Hieruit volgen de vier opgaven die centraal staan in deze omgevingsvisie.

Deze omgevingsagenda is opgesteld met behulp van een uitgebreid participatietraject. Ruim 500 inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties hebben zich uitgesproken in interviews, enquêtes en bijeenkomsten. “Houd Nuenen zoals het is”, is in essentie de boodschap die door de Nuenense samenleving is meegegeven. Nuenen is een gemeente van dorpen in het groen tussen de steden Helmond en Eindhoven. De belangrijke kernkwaliteiten die uit het participatietraject naar voren zijn gekomen, zijn dan ook groen, dorps, rustig en gezellig. Dit zijn de kernkwaliteiten van deze omgevingsvisie en deze zijn verder beschreven in het tabblad Kernkwaliteiten.