Robuust landschap

Natuurontwikkeling

Uitgangspunt: de bestaande natuurgebieden worden behouden en versterkt, waarbij zoveel mogelijk de koppeling wordt gemaakt met klimaatadaptie (bijv. vasthouden en bergen van water) en recreatie (bijv. het verbeteren van recreatieve routes) voor zover de natuur het toestaat.

Landbouw

Uitgangspunt: grondgebonden landbouw in balans met de natuurlijke systemen als economische en landschappelijke drager van het buitengebied. Omschakeling en nevenfuncties voor stoppende en afbouwende agrariërs worden zoveel mogelijk gefaciliteerd om de landbouwtransitie mogelijk te maken.

Energietransitie

Uitgangspunt: de gemeente onderzoekt wat de mogelijkheden zijn op haar eigen grondgebied voor duurzame energieopwekking. Initiatieven hiervoor worden integraal afgewogen, waarbij de kernkwaliteiten van Nuenen belangrijke criteria zijn.