Gezondheid als verbindende factor

Uitgangspunt: de gemeente is verantwoordelijk voor haar wettelijke taak om de leefomgeving te beschermen en is hierbij kritisch op de effecten voor gezondheid en veiligheid. Aanvullend faciliteert ze actief ideeën uit de samenleving voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving.