Inleiding

De opgaven zijn vastgesteld in de omgevingsagenda. De omgevingsagenda schetst het kader waarbinnen de omgevingsvisie gemaakt is. Het beschrijft het vertrekpunt, de trends en ontwikkelingen en de wensen van inwoners.

Het kader

De opgaven komen voort uit de wensen van de samenleving en de trends en ontwikkelingen. Daarnaast heeft de gemeente ook een aantal wettelijke taken die ze moet uitvoeren. Al deze onderdelen bij elkaar vormen het kader.

Gezondheid als verbindende factor

Uitgangspunt: de gemeente is verantwoordelijk voor haar wettelijke taak om de leefomgeving te beschermen en is hierbij kritisch op de effecten voor gezondheid en veiligheid.

Hoogwaardige woon- en leefomgeving

Een groene woon- en leefomgeving

Vitale samenleving

Iedereen doet mee

Robuust landschap

Natuurontwikkeling

Nuenen in Brainport

Hoogwaardige woongemeente