Vitale samenleving

Iedereen doet mee

Uitgangspunt: iedereen doet mee in Nuenen en iedereen telt mee in Nuenen. Initiatieven voor een vitale samenleving worden gefaciliteerd op basis van eigenaarschap binnen de Nuenense samenleving. De gemeente ondersteunt gepaste voorzieningen per kern en de openbare ruimte nodigt uit tot ontmoeten, spelen en bewegen.

Woonbehoefte

Uitgangspunt: we zetten in op het toevoegen van woningen die iets ‘toevoegen’ voor de maatschappij; ander soort woningen tegen een andere prijs. Niet meer van hetzelfde toevoegen. De nadruk ligt op de ontwikkeling van relatief kleine levensloopbestendige woningen zoals appartementen, waarmee zowel ouderen als jongeren geholpen zijn. Ook mengvormen (jong en oud, regulier en zorg) worden gestimuleerd.

Evenementen

Uitgangspunt: evenementen zijn een belangrijk onderdeel voor een gezellig Nuenen en worden daarom gekoesterd en zo veel als mogelijk gefaciliteerd. Daarbij is aandacht voor inclusiviteit en de omgeving.