De omgevingsvisie is klaar, maar niet af

De ambities uit de omgevingsvisie (beleidsontwikkeling) werken door (beleidsdoorwerking) in de programma’s, het omgevingsplan en vervolgens naar vergunningverlening/uitvoering. In lijn met de zogeheten beleidscyclus is er een terugkoppeling vanuit de praktijk naar de omgevingsvisie. Monitoring en evaluatie zijn hierbij belangrijke fundamenten voor het werken aan een continue verbetering van de leefomgeving. Als uit monitoring en evaluatie blijkt dat in de praktijk de ambities en doelen uit de omgevingsvisie niet worden gehaald dan kan bijvoorbeeld een nieuw programma nodig zijn. Als de ambities of keuzes op strategische niveau niet meer volstaan dan is actualisatie van de omgevingsvisie zelf nodig.

Is er voortschrijdend inzicht, dan hoeft de omgevingsvisie niet in zijn geheel te worden herzien. Het is ook een optie om dit op onderdelen te doen. Voor de komende jaren worden actualisaties verwacht ten aanzien van de energietransitie en regionale mobiliteit. Gelet op de lopende onderzoeken en (regionale) ontwikkelingen.