Hoogwaardige woon- en leefomgeving

We gaan op drie thema’s werken aan een hoogwaardige woon- en leefomgeving. In het kort maken we hiervoor de volgende keuzes, deze zijn in de paragrafen hierna uitgewerkt:

 

Wij kiezen wel voor

Wij kiezen niet voor

Wonen en ruimtelijke planvorming

Kleine, betaalbare woningen voor jongeren en ouderen

Transformatie en inbreiding met respect voor het groene en dorpse karakter. Kleinschalige uitbreidingen bij Gerwen en Nederwetten

Bescherming, behoud en beleving van het erfgoed

Grootschalige stedelijke uitbreiding in het buitengebied

Warmtetransitie

Verduurzaming nieuwe en bestaande woningvoorraad (zoals isoleren en zonnepanelen)

 

Een nog aantrekkelijker centrum

Een levendig, aantrekkelijk en compact centrum

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen

Natuurinclusief en klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte

Een autoluw en fiets- en wandelvriendelijk centrum

Bescherming, behoud en beleving van het erfgoed

Een uitbreiding van het oppervlak aan winkels

Door het centrum verspreide winkels en horeca

Verstening; bouwen ten koste van de groene kernkwaliteit

Een garantie op vrije parkeerplaatsen recht voor de deur

Meer ruimte voor massatoerisme

Groene woon- en leefomgeving

Bescherming waardevolle groenstructuren

Kwaliteitsverbetering van bestaand groen

Gericht toevoegen van groen (ook daken en gevels)

Meekoppelkansen van groen gebruiken (zoals klimaatadaptatie en bevorderen bewegen)

Toevoegen van groen, zonder duidelijke gebruiksfunctie of kwaliteit